Política de privadesa

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

1. Dades relatives al responsable

Responsable Tractament

 • Entitat: INVELON TECHNOLOGIES SL
 • CIF de l'entitat: B25817693
 • Dirección de l'entitat: CARRER TERMENS 3 POLIGON INDUSTRIAL ACTIVA PARK - (25191) LLEIDA
 • Email de l'entitat: info@invelon.com
 • Responsable del tractament: JOAN FOLGUERA ARGELICH
 • Telèfon del Responsable del tractament: 873 400 917
 • Direcció email del Responsable del tractament: JOANFOLGUERA@INVELON.COM

2. Finalitats

En compliment del que es disposa en el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades i la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, l'informem que, depenent de la relació que tingui amb nosaltres, en INVELON TECHNOLOGIES SL tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les següents finalitats:

 • Arxiu/historial de treballadors i extreballadors de l'empresa
 • Compra/venda de béns i serveis
 • Compra/venda de material
 • Control horari
 • Control i supervisió de l'eficiència i qualitat de l'entitat
 • Control i vigilància d'accés a llocs
 • Coordinació d'activitats empresarials
 • Creació de contractes, confecció de nòmines i altres tasques relacionades
 • Creació de perfil en pàgina web
 • Enviament d'informació comercial de l'entitat mitjançant correu postal, correu electrònic o altres
 • Formació
 • Gestió comptable, administrativa, de facturació i gestió de cobraments.
 • Gestió comptable, administrativa, de facturació, de cobraments i pagaments
 • Manteniment de la relació laboral i contraprestació pels treballs fets
 • Prestar-los un servei
 • Publicació de dades de caràcter personal en les diferents xarxes socials o altres mètodes de publicació
 • Realització de cobrament mitjançant TPV
 • Realització de compra mitjançant botiga virtual en pàgina web/plataforma
 • Realitzar comandes
 • Realitzar un procés de selecció de personal en funció de les capacitats, aptituds i altres dades d'interès inclosos en el currículum
 • Recepció de la prestació d'un servei
 • Reserves
 • Seguretat de l'entitat
 • Servei postvenda i fidelització
 • Presa d'imatges fotogràfiques i de vídeo
 • Tramitació d'alta/baixa d'una asseguradora, tramitació d'historial mèdic per a possibles tractaments per part de metges especialitzats
 • Tramitació d'altes i baixes per malaltia comuna o accident laboral
 • Tramitació de pressupostos
 • Utilització de dades derivades de les activitats de l'empresa

3. Termini de conservació de les dades

Les seves dades seran conservades en un temps indefinit, comercial o d'un altre tipus amb la nostra entitat, sol·liciti la seva supressió, així mateix les dades seran emmagatzemades el temps necessari per a complir les obligacions legals.

4. Legitimació

La base legal per al tractament de les teves dades radica per:

 • Consentiment inequívoc
 • Consentiment inequívoc
 • Execució d'un contracte
 • Consentiment inequívoc
 • Consentiment inequívoc
 • Execució d'un contracte
 • Consentiment inequívoc
 • Interès legítim per part del responsable del tractament
 • Interès legítim per part del responsable del tractament

5. Destinataris

Les seves dades personals seran comunicades a tercers en els següents suposats:

 • A altres responsables del tractament
 • Administració tributària
 • Bancs i entitats financeres
 • Entitats de Consultoria/Auditoria
 • Entitats de publicitat i màrqueting
 • Entitats de transport
 • Entitats informàtiques de manteniment de programari i maquinari
 • Gestoria/Assessoria o Seguretat social
 • Servei de Prevenció de Riscos Laborals

6. Drets

Té dret a obtenir confirmació sobre si en INVELON TECHNOLOGIES SL estem tractant dades personals que el concerneixin, o no.

Així mateix, té dret d'accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podrà exercir el dret d'oposició al tractament de les seves dades. INVELON TECHNOLOGIES SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si desitja fer ús de qualsevol dels teus drets pot realitzar-los a través dels enllaços habilitats que trobarà a continuació:

 • Per a exercir el seu dret d'Accés faci clic aquí
 • Per a exercir el seu dret de Rectificació faci clic aquí
 • Per a exercir el seu dret de Supressió (Oblit) faci clic aquí
 • Per a exercir el seu dret de Limitació del Tractament faci clic aquí
 • Per a exercir el seu dret d'Oposició faci clic aquí
 • Per a exercir el seu dret de Portabilitat faci clic aquí

Alternativament, també pot dirigir-se a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: CARRER TERMENS 3 POLIGON INDUSTRIAL ACTIVA PARK - (25191) LLEIDA adjuntat una fotocòpia del DNI, per a la certesa de la seva identitat. Recordi facilitar el màxim d'informació possible sobre la seva sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitza per al compte o portal objecte de la teva sol·licitud.

Finalment, l'informem que pot dirigir-se davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.

7. Política de cookies

Per a conèixer les cookies que utilitzem en la nostra pàgina, recordi que pot accedir a la nostra Política de Cookies a través del següent enllaç política de cookies.

L'empresa Invelon Technologies ha realitzat el càlcul de la seva petjada de carboni amb el resultat 7,72 Tn de CO₂ mitjançant el programa de Sostenibilitat de Cambra de Comerç d'Espanya i Cambra de Comerç de Lleida.

Invelon Technologies SL

Polígono Activa Park, Carrer Térmens, 3
25191 - Lleida (Lleida)

+34 873 400 917

info@invelon.com

Invelon Corp

228 East 45th Street, Suite 9E
New York, NY 10017

Delegació Egipte

27 Khalil Mutran St., Saba Basha
Alexandria (Egipto)

Subscriu-te a la nostra newsletter

Rep totes les novetats i promocions sobre els nostres productes i serveis.

Proyecto FAV-010200-2022-29, con título Diseño y desarrollo de una nueva plataforma low code para la creación de metaversos, financiado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Invelon Technologies, S.L. ha participado en el Programa de Iniciación a la Exportación ICEX-Next y ha contado con el apoyo de ICEX y con la cofinanciación de Fondos Europeos FEDER. La finalidad de este apoyo es contribuir al desarrollo internacional de la empresa y de su entorno. INVELON forma part del grup empresarial , dedicat a l'impuls d'empreses i projectes relacionats amb les tecnologies digitals 4.0.