Garantia i Devolucions

Garanties

El Client disposa d'un termini de garantia de 12 mesos sobre els Productes objecte de la transacció d'acord amb els termes previstos a les condicions de garantia ofertes pel fabricant corresponent, que es podran consultar a l'enllaç que s'incorpora al Pressupost. La garantia no cobreix les despeses de transport, que hauran de ser assumides pel Client per al cas que el producte hagi de ser revisat a les instal·lacions de l'empresa, assumint el Client també les despeses de transport del producte al domicili instal·lacions del Client una vegada revisat o reparat. En qualsevol cas, el Client té dret a rebre els Productes que siguin d'una qualitat satisfactòria i que compleixin amb la seva descripció prevista en full tècnic d'aquest, incorporat mitjançant l'enllaç previst al Pressupost així com a les URL dels fabricants respectius. Si els productes rebuts pel client no s'ajusten a les característiques mínimes de qualitat i descripció del full tècnic, el client podrà notificar a l'empresa aquesta circumstància mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'empresa acompanyant els detalls del cas.


En Client podrà adquirir un servei de garantia ofert per l'empresa, cas en què aplicaran les condicions previstes conforme el programa elegit pel Client. Les particularitats de cada programa i les seves condicions seran pactades oportunament al Pressupost.

Dret de desistiment i Política de Devolucions

Si ets el consumidor destinatari final del producte, subjecte al que es preveu en laLGDCU, tens fins a 14 dies naturals per a realitzar la devolució de la teva compra o part d'ella. El termini comença a comptar des del dia en què tu o un tercer indicat per tu, diferent del transportista, va rebre el bé. En cas que en una mateixa comanda hagis adquirit múltiples béns que se t'hagin lliurat per separat, el termini de desistiment expirarà al cap de 14 dies naturals des del dia en què tu o un tercer indicat per tu, diferent del transportista, va rebre l'últim d'aquests béns. En cas que hagis adquirit un ben compost per múltiples components o peces, el termini de desistiment expirarà al cap de 14 dies naturals des del dia en què tu o un tercer indicat per tu, diferent del transportista, va rebre l'últim component o material. Podràs retornar qualsevol producte sense indicar el motiu ni penalització sempre que no hagi estat usat nidesprecintadodel seu embalatge original. En cas de desistiment, recollirem els béns, però el client haurà d'assumir el cost directe de la devolució.

L'abonament de l'import a retornar, que inclourà les despeses de lliurament carregades en el moment de la venda, es farà efectiu pel mateix mitjà de pagament utilitzat en el moment de la venda, excepte que triïs un altre diferent, abans que transcorrin 14 dies naturals des de la data en què hàgim rebut la comunicació del desistiment. De l'import a retornar es deduiran les despeses de recollida dels productes retornats, que seran aproximadament i com a màxim equivalent a les despeses de transport abonades en adquirir el producte.

El dret de desistiment queda exclòs en el cas dels productes adquirits per a integrar-los en un procés productiu o comercial i, per tant, no subjectes a l'aplicació de la LGDCU.

Com fer una devolució

1. Dins del termini legal has d'enviar un correu electrònic a info@invelon.com, expressant la decisió inequívoca de resoldre el contracte, facilitant el número de comanda o de factura, així com la referència o descripció de l'article o articles a retornar.

2. Rebràs per e-mail una autorització de devolució i albarà que hauràs de lliurar al servei de missatgeria al costat de l'article o articles a retornar.

3. T'enviarem un servei de missatgeria a ports deguts que recollirà l'article o articles a retornar en perfecte estat d'embalatge, podent desistir de la recollida en apreciar-se irregularitat en l'envàs original. No hauràs de pagar res al missatger.

4. L'import a retornar serà abonat a través del mitjà de pagament utilitzat en el moment de la venda, excepte que triïs un altre diferent, tenint en compte que es deduirà l'import del cost de la recollida de l'import de l'article o articles a retornar. L'import de la recollida, mai serà superior a l'import de l'enviament inicial.

La comanda m'ha arribat amb cops o defectes propis del transport

• Sempre que rebis un enviament de compra en línia, has de revisar el contingut total de la comanda davant del personal de missatgeria que et fa el lliurament. Si dones conformitat al rebut, podràs signar en l'albarà o dispositiu telemàtic aportat per la missatgeria.

• Si el personal de missatgeria no pot esperar-se al fet que comprovis la teva comanda, hauràs d'indicar-lo en albarà o dispositiu telemàtic abans de signar, posant per exemple “no revisat” i indicant-li-ho al personal de missatgeria.

• Si perceps danys o defectes en la comanda rebuda, hauràs de comunicar-lo abans de les 24 hores després del lliurament a info@invelon.com.

Aportar fotografies sobre l'estat de la comanda, ens ajudarà a reclamar a la companyia de missatgeria els desperfectes.

L'empresa Invelon Technologies ha realitzat el càlcul de la seva petjada de carboni amb el resultat 7,72 Tn de CO₂ mitjançant el programa de Sostenibilitat de Cambra de Comerç d'Espanya i Cambra de Comerç de Lleida.

Invelon Technologies SL

Polígono Activa Park, Carrer Térmens, 3
25191 - Lleida (Lleida)

+34 873 400 917

info@invelon.com

Invelon Corp

228 East 45th Street, Suite 9E
New York, NY 10017

Delegació Egipte

27 Khalil Mutran St., Saba Basha
Alexandria (Egipto)

Subscriu-te a la nostra newsletter

Rep totes les novetats i promocions sobre els nostres productes i serveis.

Proyecto FAV-010200-2022-29, con título Diseño y desarrollo de una nueva plataforma low code para la creación de metaversos, financiado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Invelon Technologies, S.L. ha participado en el Programa de Iniciación a la Exportación ICEX-Next y ha contado con el apoyo de ICEX y con la cofinanciación de Fondos Europeos FEDER. La finalidad de este apoyo es contribuir al desarrollo internacional de la empresa y de su entorno. INVELON forma part del grup empresarial , dedicat a l'impuls d'empreses i projectes relacionats amb les tecnologies digitals 4.0.